Kök hücre bağışında en önemli konu bilgi sahibi olmak!

Ülkemizde, başta lösemi hastaları olmak üzere kök hücre bağışı bekleyen binlerce insan olmasına karşın toplumumuzda bu konuya dair birçok yanlış bilgi dolaşıyor1,2,3.

"Can Damlası" projesi sayesinde, toplumumuzda kök hücre bağışıyla ilgili yanlış bilinenleri ortadan kaldırmayı ve doğruların sosyal medya aracılığıyla yayılmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Proje kapsamında hayata geçirdiğimiz "Elini Uzat" filmimizle, insanların kök hücre bağışıyla ilgili doğru bilgileri edinmesini ve bu sayede daha bilinçli bağışçılar haline gelmelerini hedefliyoruz.

Hadi sen de "elini uzat", kök hücre bağışında fark yarat!

Kaynaklar:

ONC 1935 (Şubat 2019)

Pfizer’in karşılıksız ve koşulsuz katkılarıyla.